JVJ matchspel

10.2.1 Matchspel – Regel 2 i Regler för Golfspel

Matchspel är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag brutto eller netto än motspelaren. Varje hål vinns, delas eller förloras.

Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren med den högre handicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Spelaren med den lägre spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på hålen i stigande följd.

Spelarna skall löpande notera ställningen i matchen. När en spelare är lika mycket ”upp” som det är hål kvar att spela, kallas detta dormie. Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än antalet hål som endera sidan är ”upp”, t.ex. 2 upp och 1 återstående hål, vilket anges 2/1.

Vid match över mer än 18 hål eller om avgörande måste ske efter 18 hål, fördelas spelhandicapen på samma sätt som på de första 18 hålen.

Den sida som vinner ett hål tar honnören på nästa tee. Om ett hål har delats behåller den sida honnören som hade den på föregående hål.

OBS NI MÅSTE VARA ÖVERENS OM STÄLLNINGEN EFTER VARJE HÅL INNAN NI SLÅR UT PÅ NÄSTA HÅL.

Slutresultat 2016 –matchspel-slutresultat-2015

Vi gratulerar Martin Lahger till vinsten!

X