Onsdagsgolfen

BÖRJAR DEN 17: E MAJ
ALLA SPELAR FRÅN RÖD TEE
HÅL 1 – 11, 17 – 18.
STARTTID FRAM TILL KL 18.00
VI SPELAR SLAGGOLF (MAX=PAR+5)
BÅDE BRUTTO OCH NETTOSLAG SKALL SKRIVAS IN PÅ STARTLISTAN

Meningen med Onsdagsgolfen är att alla ska ha en trevlig stund på golfbanan och att få in nya medlemmar och nybörjare i golf- och tävlingsgemenskapen.

Bestämmelser
Onsdagsgolfen, som är en tävling öppen för alla, spelas varje onsdag under  tiden 17 maj till och med 16 augusti. Starttid: under eftermiddagen och fram till 18.00 (=senaste starttid).
Tävlingen genomförs över 13 hål ( 1–13 och 17-18 ) och alla spelar från röd tee. Tävlingsform slaggolf ( MAX = PAR + 5 ).
Både brutto- och nettoresultat skall redovisas.
Bollränna gäller under tid då tidsbokning inte är obligatorisk.
För att snabba upp spelet rekommenderas trebollar. Det räcker med ett scorekort per boll. Spelare för själva in sitt resultat på startlistan.
Startavgift 20 kr för varje deltävling. Hela beloppet för startavgifter används för inköp av priser. Priserna i deltävlingarna består av lotter. Prisutdelning sker omedelbart efter det att sista bollen kommit in.
Mästare i Onsdagsgolfen blir den som efter alla deltävlingarna har lägst snittresultat för de 7 bästa rundorna. Vid lika nettosnitt vinner den som har lägst hcp. Fem slutpriser delas ut.

X